Δοκιμασία εισαγωγής μαθητών στα Πρότυπα Γυμνάσια

Επιλέξτε μάθημα
- Μαθηματικά 2019
- Νεοελληνική Γλώσσα 2019 PDF
- Νεοελληνική Γλώσσα Απαντήσεις 2019 PDF
 
18/06/2018
Απόφαση Δ.Ε.Π.Π.Σ ώστε να διευθετηθεί το ζήτημα που προέκυψε κατά τη διάρκεια των υποψηφίων μαθητών που διανωνίστηκαν στο Πρότυπο Γυμνάσιο Ιωνιδείου Σχολής στην αίθουσα 1.2 στο μάθημα της Νέας Ελληνικής Γλώσσας την 21η Ιουνίου 2018.
Απόφαση PDF