Οι εξετάσεις

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΤΡΙΤΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

Για την εισαγωγή στην τριτοβάθμια εκπαίδευση λαμβάνονται υπόψη κατά σειρά:

α) η ανά σχολή, τμήμα ή εισαγωγική κατεύθυνση Ελάχιστη Βάση Εισαγωγής (Ε.Β.Ε.), και

β) το σύνολο των μορίων που συγκεντρώνει ο υποψήφιος στα τέσσερα (4) πανελλαδικά εξεταζόμενα μαθήματα του οικείου επιστημονικού πεδίου. Για τον προσδιορισμό του συνόλου των μορίων κάθε υποψηφίου υπολογίζονται τα μαθήματα και οι οικείοι συντελεστές βαρύτητας. Στις σχολές, τμήματα και εισαγωγικές κατευθύνσεις, όπου απαιτείται η εξέταση ειδικού μαθήματος ή ειδικών μαθημάτων ή πρακτικών δοκιμασιών λόγω της φύσης του γνωστικού τους αντικειμένου, η εξέταση του ειδικού μαθήματος ή των ειδικών μαθημάτων ή των πρακτικών δοκιμασιών γίνεται πανελλαδικά. Για την εισαγωγή στις σχολές, τμήματα ή εισαγωγικές κατευθύνσεις απαιτείται η επίτευξη της Ε.Β.Ε. του ειδικού μαθήματος ή των ειδικών μαθημάτων ή πρακτικών δοκιμασιών της σχολής, τμήματος ή εισαγωγικής κατεύθυνσης, καθώς και της Ε.Β.Ε. της σχολής, τμήματος ή εισαγωγικής κατεύθυνσης.

ΕΛΑΧΙΣΤΗ ΒΑΣΗ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ

Μετά τη διεξαγωγή των Πανελλαδικών Εξετάσεων και την ανακοίνωση των βαθμολογικών επιδόσεων των υποψηφίων, υπολογίζεται ο μέσος όρος της βαθμολογίας των υποψηφίων για κάθε ένα από τα  τέσσερα (4) μαθήματα του κάθε Επιστημονικού Πεδίου (Μ1, Μ234)  και ο μέσος όρος των μέσων όρων .

Κάθε Σχολή ή Τμήμα καθορίζει ένα Συντελεστή Ελάχιστης Βάσης Εισαγωγής (Σ.Ε.Β.Ε ) που πρέπει να έχει τιμή μέσα σε μια περιοχή τιμών που καθορίζεται ετησίως από το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων και είναι 0,8 - 1,2.

Η Ελάχιστη Βάση Εισαγωγής (Ε.Β.Ε) , για κάθε τμήμα ενός Επιστημονικού Πεδίου προκύπτει από τον πολλαπλασιασμό του Συντελεστή Ελάχιστης Βάσης Εισαγωγής (Σ.Ε.Β.Ε) με το μέσο όρο Μ του Επιστημονικού Πεδίου: E.B.E=(Σ.Ε.Β.Ε) X M.

Ο/Η υποψήφιος/α μπορεί να διεκδικήσει την εισαγωγή του σε τμήματα στα οποία ο μέσος όρος των βαθμολογιών του στα τέσσερα (4) μαθήματα είναι μεγαλύτερος ή ίσος από την Ε.Β.Ε των τμημάτων αυτών.

Στις σχολές, τμήματα και εισαγωγικές κατευθύνσεις, όπου απαιτείται η εξέταση ειδικού μαθήματος ή ειδικών μαθημάτων ή πρακτικών δοκιμασιών λόγω της φύσης του γνωστικού τους αντικειμένου, ορίζεται από αυτές συντελεστής  Σ.Ε.Β.Ε. που πρέπει να έχει τιμή μέσα σε μία περιοχή τιμών που καθορίζεται ετησίως από το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων και είναι 0,7 – 1,1.

ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΟΡΙΩΝ

Ο υπολογισμός του συνολικού αριθμού μορίων κάθε υποψηφίου/ας για κάθε Σχολή ή Τμήμα γίνεται με τον πολλαπλασιασμό του βαθμού – σε  εικοσάβαθμη κλίμακα και με προσέγγιση δεκάτου – του κάθε  ενός από τα τέσσερα (4) πανελλαδικά εξεταζόμενα μαθήματα (Β1, Β2, Β3, Β4) με τον αντίστοιχο συντελεστή βαρύτητας (Σ.Β1, Σ.Β2, Σ.Β3, Σ.Β4), όπως αυτός έχει καθοριστεί από κάθε Σχολή ή Τμήμα και τον πολλαπλασιασμό του αθροίσματος των τεσσάρων (4) γινομένων επί χίλια (1.000).

  Αριθμός μορίων υποψηφίου:  

Προκειμένου για Σχολές ή Τμήματα για τα οποία απαιτείται εξέταση ειδικού μαθήματος/ειδικών μαθημάτων ή πρακτικών δοκιμασιών, ο υπολογισμός του συνολικού αριθμού μορίων κάθε υποψηφίου/ας γίνεται ως εξής:

 Στο προηγούμενο σύνολο των μορίων προστίθενται τα μόρια που προκύπτουν από το γινόμενο του βαθμού του υποψηφίου στο απαιτούμενο ειδικό μάθημα ή στις πρακτικές δοκιμασίες με τον αντίστοιχο συντελεστή κατά περίπτωση, όπως αυτός ορίζεται  από υπουργική απόφαση, πολλαπλασιασμένο επί το χίλια (1000). 

Ο βαθμός του ειδικού μαθήματος είναι:

Για τα τμήματα που απαιτούν εξέταση σε μία από τις ξένες γλώσσες από αυτές που εξετάσθηκε ο υποψήφιος, λαμβάνεται υπόψη ο μεγαλύτερος βαθμός από αυτούς που πέτυχε στις ξένες αυτές γλώσσες και με προσέγγιση δεκάτου.

Για τις περιπτώσεις που εξετάζονται δύο ειδικά μαθήματα, προσμετρώνται ξεχωριστά οι βαθμοί των δύο (2) απαιτούμενων ειδικών μαθημάτων οι οποίοι πολλαπλασιάζονται με τους αντίστοιχους συντελεστές βαρύτητας.

Ο βαθμός πρακτικών δοκιμασιών είναι ο μέσος όρος των βαθμών που αντιστοιχούν στις τρεις  (3)  δοκιμασίες –αγωνίσματα που διαγωνίστηκε ο/η υποψήφιος/α και εκφράζεται σε εικοσάβαθμη κλίμακα με προσέγγιση εκατοστού.

 

Επισκεφθείτε μας

Σωτήρος 12 &
Κολοκοτρώνη 83,
18535 Πειραιάς
Γ.Ε.ΜΗ: 054955009000

Ώρες λειτουργίας

Δευτέρα - Παρασκευή: 9 πμ - 9 μμ
Σάββατο: 9 πμ - 3 μμ

Καλέστε μας

Τηλέφωνο: 30 210 41 73 035
Email: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.


© 2015 - ΣΥΝΟΛΟ Φροντιστήρια Πειραιά. All rights reserved.
Powered by AID360 Limited Hong Kong.